Refundacja NFZ

Refundacja NFZ – realizujemy recepty zniżkowe z NFZ wystawione przez lekarzy okulistów. Posiadamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Okulary na receptę ze zniżką z NFZ

Bez względu na wadę wzroku możesz uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na zakup szkieł korekcyjnych. Refundacja NFZ na okulary to wsparcie dla osób z wadami wzroku, które, aby móc w pełni sprawnie funkcjonować, potrzebują odpowiedniej korekcji.

Refundacja NFZ

Oznacza to, że jeśli przyniesiecie Państwo receptę wystawioną przez lekarza okulistę na obowiązującym druku NFZ oraz potwierdzoną przez Fundusz, udzielimy Państwu zniżki na szkła okularowe.

Uwaga: warunkiem udzielenia zniżki jest wpis dokonany przez pracownika NFZ na odwrocie recepty. Wpis ten potwierdza Państwa prawo do zniżki i określa jej wysokość.


Jak otrzymać refundację NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci jedynie część kosztów poniesionych za szkła.

Pierwszym krokiem, aby uzyskać okulary z dofinansowaniem NFZ jest wizyta u okulisty, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby zarejestrować się do okulisty potrzebne jest nam skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli mamy już skierowanie możemy we własnym zakresie znaleźć przychodnie, w której dokonamy badania naszego wzroku oraz odbierzemy receptę.

Prywatne badania nie podlegają refundacji NFZ.


Wizyta w NFZ

Aby otrzymać dofinansowanie należy udać się z otrzymaną receptą do oddziału NFZ. Podczas wizyty w dziale refundacji NFZ, pracownik funduszu wypełni brakujące pola i przystawi odpowiednie stemple.


Wysokość refundacji NFZ 

Kwota należnej refundacji zależy od mocy i rodzaju podanych na recepcie soczewek okularowych korekcyjnych oraz wieku osoby ubezpieczonej.

Osobom dorosłym przysługuje 70 % lub 90% limitu cenowego zależnie od mocy soczewek okularowych, a osobom poniżej 18 roku życia 100% limitu cenowego.

Osobom pełnoletnim refundacja przysługuje raz na dwa lata, natomiast osobom do 18 roku życia raz na sześć miesięcy.

Okulary na receptę, refundacja NFZ


Śledź nas na facebooku oraz IG: kasprzak.optyk

Okulary na receptę ze zniżką z NFZ